OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Guro leverte bacheloroppgaven fra spisebordet hjemme i Vassdalsvik

Veiledning fra fylkeskommunen hjalp Guro Mari Bukkøy til agronomutdanning for voksne, og deretter bachelorutdanning fra Høgskulen for grøn utvikling. - Takket være veiledningen har jeg fått kompetansen jeg trenger for å jobbe med det jeg brenner for; bærekraftig matproduksjon i ei levende bygd.

 

 Guro Mari Bukkøy i Vassdalsvik i Meløy har nettopp fullført sin bachelorutdanning fra Høgskulen for grøn utvikling. Hun brenner for bærekraftig matproduksjon og levende lokalsamfunn. Foto: fortellfortell.no

 

Grisebonde eller trailersjåfør - som ungdom var det to ting Guro mente hun passet til å bli. Interessen for gårdsdrift fikk hun fra hestehold og familie fra Bukkøya i Vega kommune. Etter hvert som interessen for gårdsdrift vokste, ble hun også opptatt av tradisjoner i landbruket, videreforedling av kjøtt og grønnsaker, hvordan bevare tradisjoner, og hvordan produsere på lag med natur og menneske.

Som 32-åring og med fersk bachelorgrad fra Høgskulen for grønn utvikling på Bryne, er det småskala matproduksjon som har trukket det lengste strået så langt. I høst starter Guro en ny epoke som produksjonstekniker for den innovative meløybedriften Ecoprot AS. Ecoprot AS tilbyr en alternativ norsk fôrvareproduksjon som er mer lønnsom og miljøvennlig ved at den reduserer avhengigheten norsk landbruk og fiskeoppdrett har til importerte fôrråvarer.

Utdannet seg til voksenagronom
I starten av utdanningsforløpet sitt prøvde Guro seg på linjer på videregående skole som kjemi og prosess, restaurant og matfag, og helse og sosialfag. Ingen av disse fanget virkelig interessen hennes, men hun lærte mye. Hun fikk barn tidlig i livet, og fullførte videregående skole da hun tok «voksenagronom» i Nettskolen i Nordland fra 2016 til 2019.

- Da hadde jeg prøvd meg på gårdsdrift fra 2013 til 2015 med rundt 150 sauer og planer om ny fjøs til 500 vinterforede sauer. Med dalende priser på sauekjøtt er jeg veldig glad for at vi ikke valgte å etablere ny fjøs og enda større besetning. Jeg fikk høre om at jeg kunne ta voksenagronomutdanning i regi av fylkeskommunen, og gikk i gang med det, forteller Guro

I denne tiden pendlet hun flere dager i måneden til samlinger i Mosjøen og deretter til Sortland. Dette ved siden av full jobb, baby og familie. Samtidig med studiene jobbet hun som daglig leder på spisestedet Bondestua på Engavågen, som hun senere overtok og har drevet frem til nå.

Fleksibelt studieløp på Høgskulen for grøn utvikling

Som ferdig utdannet agronom fikk hun veiledning om studiet “Hest i næring” på Høgskulen for grøn utvikling fra John Howard Bottolfsen, Kompetansepilot i Nordland fylkeskommune. Det inspirerte til at hun i 2019 fortsatte studiene med en bachelor innen regenerativ utvikling i 2019 med fagområder som samfunnsutvikling, sirkulærøkonomi, nyskaping og regenerativt landbruk. Bottolfsen veiledet henne i hvordan hun kunne få godkjent realkompetanse og søke opptak.

- Høgskolen for grøn utvikling er en offentlig godkjent privat høgskole som tilbyr nett- og samlingsbaserte bachelorstudier innenfor landbruk med nyskaping og samfunnsutvikling. At studiet var nett- og samlingsbasert gjorde det mulig for meg å studere fra spisebordet hjemme i Vassdalsvik, fortsetter hun.

Kombinasjonen studier, jobb og familie deler hun med mannen, Jarle Kristensen, som ved siden av full jobb tar ingeniørstudier Y-veien

https://uit.no/utdanning/program/593737/maskin_ingenior_-_bachelor_y-vei

Støtten og den felles forståelsen for innsatsen som kreves for å få alt til å gå rundt med jobb, hjem og studier, er til uvurderlig hjelp for dem begge.

Kontroll på verdikjeden fra produksjon til salg

Gjennom fysiske og digitale samlinger kunne Guro delta i spennende diskusjoner og tanker om levende bygder og det som skal til for å få en matproduksjon som både er bærekraftig og lønnsom.

Studieturer til blant annet Skottland ga nye perspektiver til Guro og medstudentene. I mai 2022 leverte Guro sin bacheloroppgave om bruk av tomme næringsbygg.

- Slik jeg ser det, er det viktigste vi gjør i samfunnet å produsere maten vi spiser. Vi må gjøre det attraktivt å produsere mat på naturens premisser og å bo i bygdene. Det handler også om å skape bolyst. De som produserer maten vår bor i rurale strøk. Hvis ikke disse bygdene ivaretas og satses på, vil ingen bo der, ergo vil ingen produsere maten vår, legger hun til.

På studiene ble Guro bevisst at en suksessformel for å få en lønnsom og bærekraftig matproduksjon, er å eie en så stor del av verdikjeden som mulig fra produksjon til distribusjon og salg. Satsningen på kjøtt fra de 30 villsauene med lam på gården fortsetter, hvor kjøttet foredles og selges som et nisjeprodukt. Sirupsaltede fenalår fra gården har allerede blitt en etterspurt matvare, sammen med pinnekjøtt og kjøttrull.
 

Attraktiv arbeidskraft i levende bygder

Guro brenner for bygda og at bygdene skal tas vare på for å skape livskraftige lokalsamfunn i Meløy, Nordland og resten av landet. Kompetanse og høyere utdanning er en forutsetning for levende bygder. Guros bachelorutdanning har gjort henne attraktiv på arbeidsmarkedet, og første september har hun første arbeidsdag i den nye jobben på Åmøya i Meløy.

- Jobben som produksjonstekniker i Ecoprot er midt i blinken for utdanningen min i grønt jordbruk. Jeg er så glad for å kunne bidra i noe så innovativt som oppdrett av soldatfluelarver for å lage nye typer fôr, som er langt mer bærekraftig enn det soyabaserte fôret som brukes i fiskeoppdrett i dag. Stikkord her er industriell omdanning av protein og fett fra insektlarver til fôr, stråler hun.

Daglig leder i Ecoprot, Asbjørn Torrissen, bekrefter at bacheloren fra Høgskulen i grøn utvikling var utslagsgivende for at hun fikk jobben.

- Takket være veiledningen jeg fikk fra fylkeskommunen, kan jeg jobbe med det jeg brenner for; bærekraftig matproduksjon og levende bygder. Jeg oppfordrer andre til å søke råd og veiledning hos fylkeskommunen om utdanning som også kan gjennomføres lokalt, understreker Guro.

Faktaboks:

Om voksenagronomutdanningen link: https://nettskolen.nfk.no/fagtilbud/programfag-naturbruk/

Om Høgskulen for grøn utvikling link https://hgut.no/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er etter- og videreutdanning aktuelt i din bedrift?
Kontakt John Howard Bottolfsen, prosjektleder for Kompetansepilot Salten på tlf. 98 89 91 50, e-post johbot@vgs.nfk.no
eller
Tone Jakobsen, prosjektleder for Kompetansepilot Indre Helgeland,
Kunnskapsparken Helgeland på tlf. 92 08 94 41, e-post tj@kph.no

Er du arbeidstaker og ønsker å etter- eller videreutdanne deg?
Se informasjon om Nordland fylkeskommunes tilbud på https://www.nfk.no/kompetanseportal-nordland/

 

 


 Guro Mari Bukkøy leverte bacheloroppgaven om bruk av tomme næringsbygg i distriktene. Bacheloroppgaven bygger på fagene sirkulærøkonomi, samfunnsutvikling, nyskaping og regenerativt landbruk og er skrevet hjemmefra på spisebordet i Vassdalsvik. Foto: fortellfortell.no


 Nå som studiene er fullført, fortsetter Guro Mari Bukkøy satsningen på kjøtt fra de 30 villsauene med lam på gården. Kjøttet foredles som et nisjeprodukt.
Foto: fortellfortell.no

 Både villsau og folk trives i Vassdalsvik. Foto: fortellfortell.no

 


 Hjemgården til mannen til Guro Mari Bukkøy, Jarle Kristensen, ligger vakkert til i Øvre Vassdal i Meløy. Foto: fortellfortell.no

 Første september starter Guro Mari Bukkøy i ny jobb som produksjonstekniker i den innovative og banebrytende meløybedriften Ecoprot AS. Bedriften resirkulerer mat til fiskefor gjennom oppdrett av svarte soldatfluelarver.
Foto: fortellfortell.no

 


 Guro Mari Bukkøy har lagt ned solid innsats i studier med full jobb på siden av. Nå kan hun krysse av for nok et mål på veien; fullført bacherlorgrad fra Høgskulen for grøn utvikling. Foto: fortellfortell.no