OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Om oss

Karriere Nordland er en offentlig tjeneste som tilbyr gratis veiledning til alle som er bosatt i Nordland over 19 år, både stedlig ved et av våre kontorer og digitalt. Målet med karriereveiledning er at mennesker blir bedre i stand til å håndtere overganger, ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet. En veiledningssamtale kan gjøre deg bevisst på din kompetanse og muligheter! Vi veileder både enkeltpersoner og grupper. 

Våre verdier - Etiske retningslinjer - Karriereveiledning i bedrift 

oversikt over alle Karrieresentrene i Karriere Nordland - Klikk for stort bilde

Karriere Nordland er delt inn i tre avdelinger og har til sammen ti lokasjoner i Nordland:

Nord: Ofoten, Lofoten, Vesterålen

Salten

Helgeland


Vi ledes av et faglig råd på fylkesnivå og har etablerte regionale kompetanseforum.


Våre verdier

Når du kommer til oss i Karriere Nordland ønsker vi at du skal oppleve å bli møtt med raushet, respekt og kvalitet. 

 • Vi unner alle å lykkes. 
 • Det er lov å ta nye valg. 
 • Alle er forskjellige, vi tar utgangspunkt i deg og din livssituasjon. 
 • Vi møter deg med åpenhet som likeverdig samtalepartner. 
 • Sammen skaper vi refleksjon og finner gode løsninger. 
 • Du får kvalitetssikret veiledning av profesjonelle veiledere. 
 • Gjennom ulike former for veiledning blir du tryggere på ditt karrierevalg. 

Etiske retningslinjer

Habilitet, kompetanse og taushetsplikt for karrieresentrene i Nordland er forankret i de etiske retningslinjene til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Retningslinjene kan gi støtte i etisk utfordrende situasjoner og bidra til at karriereveiledningen er etisk forsvarlig. Disse retningslinjene skal også bidra til å synliggjøre hva veisøker, veisøkers omgivelser og samarbeidspartnere kan forvente seg av karriereveiledningen. På den måten styrkes kvaliteten i karriereveiledningen og bidrar til likeverdig tilbud til unge og voksne i alle livsfaser. 
 

Din fremtid - vårt engasjement

Karriereveiledning i bedrift

Er din bedrift i omstilling eller nedbemanningsprosess? Eller trenger dine ansatte informasjon om veier til fagbrev? Karriere Nordland har erfaring fra små og store virksomheter, og vi kan blant annet bidra med:

 • Informasjon til ledere og ansatte
 • Kompetansekartlegging
 • Kurs i jobbsøkerprosessen
 • Individuell- og/eller gruppeveiledning
 • Kartlegging og veiledning om veier til fagbrev
   

Vi tilpasser oss ditt behov! Ta kontakt med ditt karrieresenter for et tilbud

Grunn- og videregående skole

Karriere Nordland er et ressurs- og kompetansesenter for skoleverket og rådgivningstjenesten. De regionale rådgivernettverkene koordineres av lokalt karrieresenter.