OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

For deltakere i Fullført

Fullført er et tilbud til deg mellom 19 – 29 år som har et mål om å fullføre videregående utdanning. Du blir rekruttert inn i Fullført fra ungdomsavdelingen på ditt lokale NAV kontor. Du må registrere din søknad i VIGO for voksne.

Deretter vil du bli invitert til en kartleggingssamtale og en Karriereveiledning for å se på sluttkompetansen du ønsker, hvilke fag du trenger og en avklaring av tidsperspektiv til sluttmålet ditt. Hver deltaker vil få en karriereplan etter egne ønsker for utdanning. Det vil også informeres om søking til høyere utdanning/lærlingplass og tilsvarende. Etter samtalen skrives det referat som føres inn i VIGO og sendes til din NAV veileder.

Karriereveileder søker deg inn i fag. Deretter tar en studieveileder ved ditt karrieresenter kontakt med deg og avklarer svar og status for så å melde tilbake til Nettskolen i Nordland (NIN).

Hvordan foregår opplæringen?

Gjennom Nettskolen i Nordland får du som deltaker et tilbud om videregående opplæring for voksne. Du vil få mulighet til å utvikle deg og din kompetanse gjennom å snakke med og lytte til andre. Vi har fokus på at man lærer mye av å dele erfaringer og kunnskap med hverandre. 

Tilbudet gis til deg i en gruppe med 15 deltakere, der alle skal ta fag i NiN.

Det er obligatorisk oppmøte på ditt Karrieresenteret to ganger i uken kl. 10.00-14.00.

I tillegg til oppmøte på prøvedagene.

På oppmøtedagene starter vi med en fellessamling kl. 10.00 – 10.30.

På fellessamlingene vil vi jobbe med ulike tema som studieteknikk, kildekritikk, livsmestring og annet som du som deltaker kan være med å påvirke innholdet i. Resten av oppmøtetiden går blant annet til selvstudie, planlagte samtaler med veileder og trepartssamtaler med NAV. Du kan få også muligheten til å delta på ulike kurs i regi av Karrieresenteret.

Forventninger til deg som deltaker:

God kommunikasjon med din veileder er nødvendig og viktig. Du skal øve på å ta ansvar for egen utvikling og du skal avklare egne mål og behov, og drøfte disse med din veileder i Fullført.

  • Hvilken støtte trenger du for å kunne fullføre utdanningen?
  • Hvordan planlegger du å bruke kompetansen du får når du er ferdig?

Du skal sette deg inn i og ta ansvar for egne studier, følge framdriftsplan i fag og gjøre deg kjent med ulike læringsplattformer i NiN. I tillegg skal du selv passe på å ha kontakt med nettlærer i fag og følge med på informasjon gitt i fagene.

  • Være en god lagspiller
  • Planlegge uken din og skriv logg hver uke

Nettskolen i Nordland

Videregående opplæring i Nettskolen i Nordland fordrer til selvstendighet, og deltakerne må selv strukturere sin egen studiedag. Faglig veiledning og oppfølging får deltakerne av nettlærerne over Teams. Deltakerne får fremdriftsplan i fagene som de må følge. Deltakerne avholder sine prøver på faste prøvedager på sitt lokale karrieresenter. 

Som deltaker i Fullført vil du få egen veileder på Karrieresenteret som kan hjelpe, støtte og veilede deg underveis i utdanningen. De gode samtalene og trygge relasjoner er sentralt i samarbeidet med deltakerne.

I Nettskolen i Nordland får deltakerne standpunktkarakterer i fagene, og kan trekkes ut til eksamen i et eller flere fag. Ved eventuell eksamen, avlegges den ved nærmeste ordinære videregående skole.
Nettskolen i Nordland er for voksne som har brukt opp sin ungdomsrett til ordinær videregående skole. Alle deltakere må ha voksenrett, eller ingen rett. Deltakere med ungdomsrett må ha dispensasjon om uttak av sin ungdomsrett med sakkyndige papirer.

Her kan du lese mer om rett i henhold til videregående opplæring.

Det er flere utdanningsprogram å velge mellom i Nettskolen i Nordland og mulighet for ulike sluttkompetanser.