OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Hvordan er ei uke i fullført

I opplæringstiltaket Fullført er det både oppmøte og tid for egenstudier på Karrieresenteret, og det er to obligatoriske oppmøtedager kl. 10.00 - 14.00, i tillegg til oppmøte ved prøver.  

Deltakelse i Fullført forutsetter at du som deltaker følger din fremdriftsplan i faget. 

Individuell tilrettelegging i forhold til fysisk oppmøte kan avtales med din veileder ved for eksempel kronisk sykdom/geografi. Oppmøte på Teams kan tilrettelegges i perioder.

Den første oppmøtedagen i uka innledes med et fellesmøte som blant annet handler om å planlegge uken din og leveres ukeplan i itslearning.

Tema på fellesmøtene:​​​

 • Studieteknikk
 • Søke lærlingeplass/høyere utdanning
 • Øvelser i karrierelæring
 • Livhjulet – balanse i livsområder
 • Verdiøvelse
 • Øving i valgkompetanse
 • CV og jobbsøknad

Den siste oppmøtedagen i uka starter også med et fellesmøte, med fokus på å oppsummere uken med en logg som leveres i itslearning:

 • Hva gikk bra?
 • Hva kan jeg lære av?
 • Hvordan disponere tiden min?
 • Hva trenger jeg støtte til?
 • Har jeg nådd mine mål?

I Fullført tilbyr vi enkel lunsj en dag i uken, da spiser vi sammen.

I perioder legger vi også opp til nærturer i lokalmiljøet for variasjon og motivasjon i skolehverdagen.

Mentorheftet og veiledningssamtaler

På oppstartssamtalen får deltakerne informasjon om mentorhefte, årshjul, samarbeidsavtale og forventninger. Det legges opp til fem individuelle samtaler fra vårt mentorhefte, som et redskap til å holde motivasjonen oppe.

Temaene er:

 • Oppstart – bli kjent og bli kjent med egen kompetanse og avklare forventninger
 • Motivasjon
 • Samarbeid med andre
 • Eksamen
 • Veien videre

I tillegg har vi trepartssamtaler med deltaker og deres NAV veileder en gang i halvåret, hvor deltakeren står i fokus. Eksempel på samtaleemner for trepartssamtale:

 • Egne målsettinger og veien videre
 • Refleksjon rundt livhjulet
 • Hverdagen i Fullført, samarbeid med andre, nettlærere og veiledere
 • Tilrettelegging og tilpasninger

Ellers kan deltakere avtale og få flere veiledninger ved behov.

Hvor lang tid har deltakere i opplæringstiltaket?

Tiden som deltaker i Fullført variere alt etter hvor mange fag som gjenstår for å fullføre videregående opplæring, samt avtaler angående tid til opplæring i samarbeid med NAV. Dette vil være individuelt og tilpasses den enkelte.

Deltakere over 25 år og som har relevant yrkeserfaring, kan få en realkompetansevurdering i sitt fag før oppstart. Les mer om realkompetansevurdering på videregående nivå på denne siden.

Karriereveiledere og åpningstider

Karriereveilederne i Fullført forholder seg til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse..

Etiske retningslinjer og fagstoffet/oppgaver hentes fra Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning.

Karrieresentrene har åpent hver dag mellom kl. 08.30 - 15.00 for egenstudier og avtalt veiledning.