OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Prosjekter i utdanningsløftet

Utdanningsløftet er tilskudd til fylkeskommunene som Stortinget har bevilget og som skal gå til ulike tiltak for fullføring av videregående opplæring, eller fagbrev på jobb for deg som er i arbeid og som har noe praksis. Karriere Nordland har søkt og fått innvilget midler til flere prosjekter i forbindelse med utdanningsløftet! 

Nord: Ofoten, Lofoten og Vesterålen


Karrieresenteret i Narvik jobber med fagarbeiderløftet: en nasjonal satsing for å få flere til å ta utdanning og formalisere kompetansen sin. Behovene i regionen kartlegges for å se hvilket fag som skal prioriteres, og prosjektet har allerede fullført et kompetanseløft i salgsfaget. Nå er det yrkessjåfører som står for tur! 

Dette er et samarbeid med bl.a. Hålogalandsrådet, Narvik videregående skole, Narvikregionen Næringsforening, Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor og Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland.

Karrieresenteret på Sortland har søkt om og fått innvilget midler til følgende prosjekter:

 • Fagarbeiderløftet i regionen
  Næringslivet i Vesterålen har behov for riktig kompetanse i arbeidsmarkedet, og kompetanseheving på jobb er et viktig premiss for at både privat og offentlig sektor skal kunne utvikles på best mulig måte. Kartleggingen vil avklare hvilke fagområde opplæringen skal gis på og om flere fagretninger blir aktuelle. Gjennom prosjektet skal arbeidslivet i regionen få et faglig løft! 

  Målgruppe:
  • Voksne personer uten rett til videregående opplæring. 
  • Yrkesfaglig rekvalifisering. 
  • Fagbrev på jobb for deg som er i arbeid og som har noe praksis.
  • Fullføre påbegynt utdanning eller starte på ny videregående utdanning.
  • Ufaglærte som er i et arbeidsforhold. 
  • Bedriftsledere og ansatte i små og mellomstore bedrifter i Vesterålen. 
    
 • Tett på 
  Det er en viktig målsetning at alle som påbegynner videregående opplæring, skal fullføre. Dette er en forutsetning for varig tilknytning til arbeidslivet. For å hjelpe flere voksne gjennom Nettskolen i Nordland og videregående opplæring, skal vi gjennom prosjektet ha tettere oppfølging, fleksible støtteundervisningsøkter i aktuelle fag, leksehjelp og felleskurs for de aktuelle deltakerne. På den måten satser vi på at flere påbegynner og fullfører videregående opplæring i voksen alder. 


Hvis du ønsker å vite mer om prosjektene, ta kontakt 

Fotografi av Ingvill Moen Hovlund - Klikk for stort bilde


Ingvill Moen Hovlund
Leder Karriere Nord: Ofoten, Lofoten og Vesterålen
E-post: inghov@vgs.nfk.no 
Tlf: 92 68 79 21

Salten

Salten arbeider og har utprøving av en hybridmodell for kursing i Karriere Nordland. Det består blant annet i at karrieresentrene i Nordland er veiledere og tilrettelegger for gjennomføring av kurs, mens kursholder underviser og streamer innholdet over Teams. På den måten når kurset flere personer på samme tid, samtidig som at deltakerne får hjelp av veilederne på hvert karrieresenter ved behov. Eksempler på kurs som er gjennomført i dette prosjektet er kurs i Office-pakken og GeoGebra-kurs. For mer informasjon om dette prosjektet, ta kontakt! 

bilde av Eirin Stenersen - Klikk for stort bilde


Eirin Stenersen
Karriereveileder og ansvarlig for Utdanningsløftet
E-post: eirste2@vgs.nfk.no
Tlf: 75 65 67 45

Karriere Salten er også i gang med fag- og svennebrevløft. Ønsker du eller din bedrift informasjon om fag- og svennebrevordningen for voksne, ta kontakt!

Fotografi av Marte Henriksen - Klikk for stort bilde


Marte Henriksen
Karriereveileder og ansvarlig for Utdanningsløftet
E-post: marhen@vgs.nfk.no
Tlf: 75 65 11 09